ពិតជាគួរឱ្យសរសើរ! តារាប្រុសម្នាក់នេះ​នៅតែបន្តឡើងសម្តែងទោះត្រូវដាក់បំពង់អុកសុីសែនជាប់ខ្លួនក៏ដោយ

តារាប្រុសលោក S Kantapong ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខណៈកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្តែងក្នុង 7HD Charity Concert តែយ៉ាងណាមិញលោកមិនបានបោះបង់ចោលការសម្តែងនោះទេ។

លោកនៅតែបន្តស៉មទោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយ រហូតដល់ថ្ងៃឡើង Concert មែនទែន លោកក៏បានឡើងសម្តែងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ហើយទើបមកសម្រាកនៅក្រោយឆាក ។

ពេលចប់កម្មវិធីទើបលោកត្រូវបានបញ្ជូនចូលមន្ទីរពេទ្យវិញ ហ្វេនៗបានលើកសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់លោកដែលមិនបោះបង់ចោលការសម្តែងទោះត្រូវលំបាកកាយយ៉ាងណាក៏ដោយ ៕

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar