នៅតែស្អាត !​ តោះមកមើលរូប Margie ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់ designer ល្បី “Vatanika”

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅ Margie និង Kimberly ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់ designer ដ៏ល្បីម្នាក់ឈ្មោះ Vatanika ។ តាំងពីសម្រាលកូនមកមិនងាយឃើញ Margie ស្លៀកពាក់ក្នុង concept sexy ដល់ម្លឹងនោះទេ ។

បើចង់ដឹងថាស្អាតប៉ុនណា តោះមកមើលរូបក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា ៖


អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar