បទចម្រៀង Kpop ៧បទ ! មិនថាស្នេហាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេ ក៏បទចម្រៀងទាំង៧បទនេះអាចចាក់ដោតដែរ

ដំណាក់កាលទី១ ៖ ស្រឡាញ់គ្នា តែមិនទាន់ហ៊ានសារភាព

ដំណាក់កាលទី២ ៖ អារម្មណ៍ក្តុកក្តួលពេលបម្រុងនឹងទៅសារភាព

ដំណាក់កាលទី៣ ៖ ក្លាយជាសង្សារនឹងគ្នាទៅ Date ស្វីតកប់ៗម៉ង់

ដំណាក់កាលទី៤ ៖ លង់ស្នេហ៍រៀងខ្លួន ដកចិត្តមិនរួច

ដំណាក់កាលទី៥ ៖ ដល់ពេលចែកផ្លូវគ្នា មានជួបត្រូវតែមានបែក

ដំណាក់កាលទី៦ ៖ ឯកោ ម្នាក់ឯងជាថ្មី

ដំណាក់កាល់ទី៧ ៖ ម្នាក់ឯងក៏មិនមែនជាបញ្ហា ព្រោះស្នេហាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងខ្វះមិនបាន សំខាន់ឲតែយើងចេះឲតម្លៃខ្លួនឯង

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖ Soompi.com