ចង់ដឹងទេ? តារាថៃរូបណាខ្លះដែលបានទទួលបរិញ្ញាប័ត្រឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ តោះមកស្គាល់តារាថៃទាំង៧រូបនេះ

1. PunPun Sutatta ទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក Communication Arts ពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn

View this post on Instagram

Good morning Saturday ❤️

A post shared by PunPun Sutatta Udomsilp♡ (@punpun_sutatta) on

2. Cherprang BNK48 ទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តគីមីវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol

3. Mint Chalida ទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ពីសាកលវិទ្យាល័យ Stamford

4. Mook Worranit ទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក Humanities ពីសាកលវិទ្យាល័យ Kasetsart

5. Ud Awat ទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក Political Science ពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn

6. New Thitipoom ទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក Commerce & Accounting ពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn

View this post on Instagram

??‍??? #chulalongkornuniversity

A post shared by ??? ????????? (@newwiee) on

7. Junior ទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក Communication Arts ពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn

View this post on Instagram

??? ? by @pppunchzzz

A post shared by Panachai Sriariyarungruang (@junniorrs) on

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភព ៖ dek-d.com