អីយ៉ាស់ ! Great Warintorn និង Kao Supassara ថត Pre-Wedding ទៀត !!! ឈុតក្នុងរឿង My Secret Bride

លោក Great Warrintorn និង កញ្ញា Kao Supassara បានថត Pre-Weddingពិតមែន !!! តែអ្នកទាំងពីរមិនមែនថតដើម្បីរៀបការមែនទែនទេ! នេះគ្រាន់តែជាឈុតក្នុងរឿង My Secret Bride របស់ប៉ុស្តិ៍ CH3 តែប៉ុណ្ណោះ​ ។

តោះមកមើលរូបភាព Pre-Wedding ទាំងអស់គ្នា ៖

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar
ប្រភពរូបភាព ៖ Vin Buddy