ម្ចាស់បទ Smoke មានសង្សារហើយ ! លោក Kao Jirayu សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអៀនឡើងចង់គាំង (មានវិឌីអូ)

កាលពី​ឆ្នាំ2016លោក Kao Jirayu និង កញ្ញា V Violette ធ្លាប់សម្តែងខ្សែភាគយន្តភាគរឿង O-Negative ជាមួយគ្នា។ កាលនោះហ្វេនៗគាំទ្រឲអ្នកទាំងពីរក្លាយជាសង្សារនឹងគ្នាណាស់ព្រោះក្នុងរឿងដើរតួសមគ្នាពេក !

ត្រឡប់មកឆ្នាំ២០១៩ ក្តីស្រម៉ៃហ្វេនៗបានក្លាយជាការពិតហើយក្រោយលោក Kao Jirayu ផ្តល់សម្ភាសន៍ថាពួកគេទើបតែចាប់ទាក់ទងគ្នាប្រហែល១ខែទេ ។ Kao ក៏មិនបានបង្ហើបអ្វីច្រើនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននោះដែរ ព្រោះលោកមិនសូវចូលចិត្តនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្មាននោះទេ លោកបានបន្ថែមទៀតថារឿងបែបនេះបណ្តោយឲទៅតាមធម្មជាតិវិញល្អជាជាង ។

អត្ថបទដោយ ៖ Sunstar