ជោគជ័យខ្លាំង! ត្រឹមរយៈពេល 4 ខែ រឿងភាគចិន “The Untamed” ឈ្នះពានរង្វាន់សរុបរហូតដល់ទៅ…

ប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងភាគចិន ច្បាស់ជាស្គាល់ជាមិនខាននូវរឿងភាគ “The Untamed” ដោយហេតុថាវាជារឿងភាគដ៏ល្បី និងជោគជ័យខ្លាំងមួយក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ​ ដែលចូលរួមសម្ដែងដោយតារាកំពុងមានប្រជាប្រិយភាព XiaoZhan និង Wang Yibo។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ត្រឹមតែរយៈពេលជាង ៤ ខែ បន្ទាប់ពីការចាក់ផ្សាយផ្លូវការ រឿងភាគដ៏ល្បីនេះ បានឈ្នះនូវពានរង្វាន់ជាច្រើនបន្ដបន្ទាប់ដែលមានចំនួនសរុបរហូតដល់ទៅ ៣៨ ពាន នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពានរង្វាន់ដែលដាក់ប្រកួតមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលផង ដែលវាជាជោគជ័យធំមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ ក៏ដូចជាតារាសម្ដែង និងអ្នកដែលបានចូលរួមផលិតរឿងភាគ “The Untamed”។

តោះទៅបន្ដិចមើលថារឿងភាគដ៏ល្បីមួយនេះជាប់ពានរង្វាន់អ្វីខ្លះ៖

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ The Third Internet Film Festival

1/ Best Director = Chen Jianlin

2/ Best New Actor = Zhu ZanJin

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ GQ 2019 Men of the Year

3/ Breakthrough Actor of the Year  = Wang Yibo

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Golden Tower Award

4/ Most Popular Drama =The Untamed

5/ Most Popular Actor = Xiao Zhan

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Sofa Film Festival

6/ Most Popular Actor of the Autumn = Xiao Zhan

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ 6th Hengdian Film and TV Festival of China (Wenrong Awards)

7/ Best Director = Chen Jianlin

8/ Best Producer = Fang Fang

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ 3rd Yinchuan Internet Film Festival

9/ Best Actor (Web series) = Xiao Zhan

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ 26th Huading Awards

10/ Best Newcomer = Xiao Zhan

11/ Top Ten Favorite Actors = Wang Yibo

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ China Entertainment Industry Summit

12/ Best Drama = The Untamed

13/ Best Marketing = The Untamed

14/ Producer of The Year = Yang Xia

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ 7th Thailand Headlines Person of The Year Awards

15/ Most Influential Award = The Untamed cast

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់Tencent Music Entertainment Awards

16/ Song Of The Year = “Unrestrained” by Xiaozhan & Wang Yibo

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ China Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival

(1st Network Drama Awards)

17/ Most Popular Actor = Wang Yibo

18/ Most Anticipated Actor = He Peng

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ 20th China Video Awards

19/ IP of the Year = The Untamed

20/ Most Popular Television Series = The Untamed

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Golden Bud  The Fourth Network Film And Television Festival

21/ Most Influential Web Series =The Untamed

22/ Most Popular Director = Chen Jialin

23/ New Force Energy = Wang Haoxuan

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់  Sougou In Award

24/ Drama Of The Year = The Untamed

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Tencent Entertainment White Paper

25/ TV Drama Actor of the Year = Xiao Zhan

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Kugou Music Awards

26/ Song Of The Year- “Unrestrained” by Xiaozhan & Wang Yibo

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Baidu Fudian Awards

27/ Top Ten Television Series = The Untamed

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Sina Film & TV Awards

28/ Top Ten Television Series = The Untamed

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ 8th China Student Television Festival

29/ Most Watched Television Series = The Untamed

-កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Tencent Video All Star Awards

30/ Web Drama of the Year = The Untamed

31/ Popular Actors of the Year = Xiao Zhan

32/ Popular Actors of the Year  = Wang Yibo

33/ Most Promising Actor = Liu Haikuan

34/ Doki New Force = Wang ZhouCheng

35/ Idol of the Year = Wang Yibo

36/ Doki Popular King of The Year = Xiao Zhan

37/ 2019 Tencent Video VIP Stars = Wang Yibo

38/ 2019 Tencent Video VIP Stars = Xiao Zhan

ប្រភព៖ The Untamed Wiki

អត្ថបទដោយ៖ ស្រីពេជ្រ