អាហារដែលល្អបំផុតសម្រាប់បំប៉នសាច់ដុំកុំឲ្យមានជម្ងឺនៅពេលចូលវ័យចំណាស់…!

សាច់ដុំគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនដោយសារតែវាជួយជម្រុញរាងកាយរបស់យើងឲ្យធ្វើចលនាពត់ពេននានា។ ជាពិសេសនៅពេលដែលសាច់ដុំមិនមានដំណើរការនោះទេច្បាស់ជាខ្លួនប្រាណមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីបាននោះឡើយ។

ដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាមានភាពរឹងមាំនិងពោរពេញដោយថាមពល សូមទទួលទានអាហារនៅខាងក្រោមនេះព្រោះថាវាសុទ្ធសឹងតែជាអាហារដែលជំនួយទៅដល់សាច់ដុំរាងកាយរបស់អ្នក៖

១. សាច់គោ ៖ វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសាង់សង់ដំណើរការសាច់ដុំ។

២. អង្ករសំរូប ៖ បង្កើតកម្រិតអរម៉ូនឲ្យលូតលាស់ល្អ។

៣. សាច់មាន់ ៖ ជួយឲ្យសាច់ដុំមានមានរឹងមាំ។

៤. ឈីស ៖ ជួយសម្រួលទៅដល់ការរំលាយអាហារហើយនឹងស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានលឿន។

៥. ស៊ុត ៖ ជំនួយដល់សាច់ដុំដូចគ្នា។

៦. ទឹកដោះគោជូរ ៖ ជួយឲ្យកោសិការសាច់ដុំរបស់យើងមានបម្រែបម្រួលមកជារឹងមាំវិញ។

៧. ទឹកដោះគោ ៖ ជួយជួសជុលទៅដល់ការលូតលាស់របស់សាច់ដុំរបស់អ្នក។

៨. សាច់ត្រីសាល់ម៉ុន ៖ ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសាច់ដុំ។