កុំព្រួយអី! អ្នកកើតឆ្នាំទាំង៣នេះ ថ្ងៃស្អែកនឹងមានលាភធំហូរចូល គ្រប់កិច្ចការងារសម្រេចទាំងអស់!

នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ គេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនបានចុះផ្សាយពីការទស្សទាយរបស់ស្ដេចហោនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះថា អ្នកកើតឆ្នាំទាំង៣ខាងក្រោមនេះ នៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានលាភសំណាងធំហូរចូល ហើយគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់ក៏សម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាផងដែរ។

ឆ្នាំរកា៖ ថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកសម្បូរលុយចាយហៀរដៃ មានលាភធំចូលមក មានង៉ូវហេងឡើងកប់អាកាស។ រាសីនៃសំណាងខ្ពស់ត្រដែត, ពណ៌នាំសំណាងខៀវ, លេខនាំសំណាង៨៩ ការងាររកទទួលទាន រីកចម្រើនទៅមុខដោយរលូន។

ឆ្នាំរោង៖ ថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកសម្បូរលុយចាយហូរហៀរ មានង៉ូវហេងឡើងខ្លាំង លាភធំចូលមកដល់។ ពណ៌នាំសំណាង ក្រហម, លេខនាំសំណាង៩ ការងារទាំងឡាយរីកចម្រើនទៅមុខដោយរលូនខ្លាំងជាទីបំផុត។

ឆ្នាំមមែ៖ ថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកសម្បូរលុយចាយណែនៗហោប៉ៅ ង៉ូវហេងឡើងកាន់តែខ្លាំង។​ ពណ៌នាំសំណាង លឿង, លេខនាំលាភសំណាង ២៧។ ការងារទាំងឡាយស្ទុះលឿនទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងហួសពីការស្មាន៕