បើកឆាកដើមសប្ដាហ៍ក្រោយ! អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ,វក,រោង នឹងទទួលបានលាភសំណាងទាំងអស់នេះ!

យោងតាមគេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនចុះផ្សាយពីការទស្សទាយនិងមើលជើងលេខរបស់កំពូលគ្រូហុងស៊ុយនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបញ្ជាក់ថាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ,វក,រោង នឹងទទួលបានលាភសំណាងជាច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ។

ឆ្នាំឆ្លូវ៖ លាភ​ធំ​ចាំង​ចូល​ក្នុង​ជីវិត​មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្ពស់​សម្បូរ​លុយ​ចាយ​និង​មាន​លាភ​ធំ​ដទៃ​ទៀត​ចូល​មក​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា​នេះ។ តាម​ជើង​លេខ​បាន​បញ្ជាក់​ថា លេខ​ហេង​១៨០​​ អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​នេះ​​មាន​លាភ​មាន​ជ័យ​លុយ​ធំ​ចូល​មក​ហូរហៀរ និង​សម្រេច​គ្រប់​ការងារ​យ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់ដើមសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទៅ។

ឆ្នាំវក៖ ចាប់ដើមសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទៅ លាភ​ធំ​ចាំង​ចូល​ក្នុង​ជីវិត​មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្ពស់​សម្បូរ​លុយ​ចាយ​និង​មាន​លាភ​ធំ​ដទៃ​ទៀត​ចូល​មក​ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា​នេះ​។ តាម​ជើង​លេខ​ប្រាប់​ថា អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​លាភ​មាន​ជ័យ​លុយ​ធំ​ចូល​មក​ហៀរ​ដៃ ព្រោះ​ជា​អ្នកមាន​ដួងតារា​រាសី​ល្អ​ប្រសើរ ប្រញាប់​បញ្ជូន​សារ​បួងសួង​សុំ​លាភ​សំណាង​ឥឡូវនេះ។

ឆ្នាំរោង៖ ចាប់ពីដើមសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទៅ ការប្រកប​កិច្ចការ​អ្វី​តែង​ហុច​ផល​មក​វិញ​យ៉ាង​គាប់ប្រសើរ។ លេខ​សំណាង​៦៦៦​ ពេលវេលា​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​កិច្ចការ​អ្វី​ៗ​ទោះជា​ការងារ​ឯកជន​ឬ​ការងារ​ក្រុមហ៊ុន​តែង​ហុច​ផល​មក​វិញ​ជាទី​កក់ក្តៅ មាន​លាភ​មាន​លុយ​ហូរ​ចូល​កាន់តែ​ច្រើន៕