អ្នកកើតឆ្នាំទាំង៣នេះ នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះ លាភសំណាងថ្មីចាប់ផ្ដើមហូរចូលទៀតហើយ!

យោងតាមគេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនចុះផ្សាយពីការទស្សទាយរបស់ស្ដេចហោនៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបញ្ជាក់ថាអ្នកកើតឆ្នាំទាំង៣ខាងក្រោមនេះ លាភសំណាងថ្មីចាប់ផ្ដើលហូរចូលច្រើនទៀតហើយ នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះ។

ឆ្នាំកុរ៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះ បើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬទាក់ទងបញ្ហាប្រាក់កាក់ធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗ។ ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញលើសលប់។

ឆ្នាំរកា៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះ លោកអ្នកបំពេញកិច្ចការអ្វីក៏ជោគជ័យ ហុចផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ។ បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះចេញធ្វើជំនួញទីជិតទីឆ្ងាយមានការលូតលាស់លឿនទៅមុខ លុយហូរចូលហៀរដៃ។

ឆ្នាំវក៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះ ជាពេលវេលាមាស មានលាភ មានជ័យ មានលុយចូលហូរហៀរ។ រាល់ការងាររកទទួលទានបានផលចូលមកគ្រប់ទិសទី រីឯអ្នករកស៊ីជួញដូរវិញកាក់កបកាន់តែខ្លាំង បើមានការបើកមុខរបរថ្មីផង គឺពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះ៕