បើអ្នកអាន​សម្តី​១០ឃ្លាខាងក្រោមនេះ​ឲ្យ​បាន​ចងចាំ​ច្បាស់លាស់វាជាគ្រឿង​លើកទឹកចិត្ត​របស់អ្នក​

សម្រង់ស្ដីអាចជាអ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នក ឬអ្នកជួយជំរុញអ្នកឲ្យជោគជ័យក៏ថាបាន ពីព្រោះវាមានឥទ្ធិពលបែបចិត្តសាស្ត្រទៅលើបុគ្គលមួយរូបៗ។ សម្រង់សម្ដីនីមួយៗសុទ្ធតែជាគតិបណ្ឌិតរបស់បុគ្គលជោគជ័យដែលលោកអ្នកគួរចងចាំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្រង់សម្ដីទាំង១០ឃ្លា ដែលលោកអ្នកគួរចងចាំក្នុងជីវិត៖

១.នៅពេលដែលអ្នកមើលទៅហាក់មិនអាចទៅរួច ហើយអ្នកចង់បោះបង់ក្ដីស្រមៃរបស់អ្នក អ្នកត្រូវចាំថាជ័យជំនះរបស់អ្នកជិតមកដល់ ដូចនេះកុំបោះបង់។

២.Tony Robbins ៖ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំប្រាកដជាអាចសម្រេច​អ្វីដែលអ្នកដទៃមិនអាច។

៣.Jerry Rice ៖ មនុស្សបរាជ័យចុះចាញ់នៅពេលពួកគេអស់កម្លាំង។ ប៉ុន្តែមនុស្សជោគជ័យបោះបង់នៅពេលពួកគេជោគជ័យ។

៤.មនុស្សមួយចំនួនដេកសុបិនចង់ជោគជ័យ ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដឹងខ្លួនហើយខិតខំធ្វើសកម្មភាពវាយយកជោគជ័យ។

៥.ពេលវេលារបស់អ្នកមានកំណត់ ដូចនេះកុំចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍រស់នៅក្នុងជីវិតជារបស់អ្នកដទៃ។

៦.Steve Jobs ៖ មនុស្សមួយចំនួនរង់ចាំព្រេងសំណាង មនុស្សមួយចំនួនប្រាថ្នា បន់ស្រន់ចាំព្រេងសំណាង ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបង្កើតព្រេងសំណាង។

៧.Michael Jordan ៖ មិនមែនអ្នករស់នៅបានប៉ុន្មានឆ្នាំនោះទេ តែជារសជាតិជីវិតរបស់អ្នកទៅវិញទេ ដែលកំណត់​ឲ្យជីវិត។

៨. Ralph Waldo Emerson ៖ បទពិសោធន៍គឺជាគ្រូរបស់អ្នក។ បទពិសោធន៍ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវការធ្វើតេស្តនិងមេរៀនដែលអ្នកត្រូវរៀនសូត្រ។

៩.ភាពមិនអាចទៅរួចកើតឡើងដោយសារតែអ្នកមិនព្រមសាកល្បង។

១០. Jim Goodwin ៖ កុំអនុញ្ញាតិឲ្យរឿងរ៉ាវថ្ងៃម្សិលមិញរំខានសកម្មភាពថ្ងៃនេះច្រើនពេក៕