រឿង២០ចំណុច ដែលធ្វើឱ្យយានសាវ មិនអាចឈ្នះ ឆាវឆាវ

រឿងសង្គ្រាមដ៏ធំមួយដែលធ្វើឱ្យយើងពុំបានបំភ្លេចបាន គឺសង្គ្រាមរវាង ឆាវឆាវ និង យានសាវ ដែលជាសង្គ្រាមដ៏ធំកក្រើកប្រវត្តិសាស្ត្រ​សម័យសាមកុក ប្រើកងទ័ពរបស់ យានសាវ លើសកងទ័ពរបស់ ឆាវឆាវ ជិតដប់ដង តែលទ្ធផលចាញ់ឆាវឆាវ ដូចជាមេឃត្រូវបាក់រលំ​និងធ្វើឱ្យគេគ្រប់គ្នាមិននឹកស្មានដល់។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាចំណុចទន់ខ្សោយរបស់យានសាវ ដែលមិនអាចយកឈ្នះលើ ឆាវឆាវ បាន៖

១.“យានសាវ ចិត្តរបស់គេប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទេ ម្តងល្អម្តងក៏អាក្រក់ទៅតាមសម្តីរបស់អ្នកដទៃ”។

២.“យានសាវ ប្រើសង្ស័យច្រើន មិនទុកចិត្តលើមនុស្សដែលខ្លួនឯងបានប្រើ”។

៣.“យានសាវ ប្រើតែបក្សពួកបងប្អូនឯង មិនប្រើមនុស្សដែលមានសមត្ថភាព”។

៤.“យានសាវ មិនច្បាស់ក្នុងការធ្វើសឹក និងភូមិសាស្ត្រ”។

៦.“យានសាវ ឆាប់ជឿលើសម្តីផ្អែម និងអែបអប”។

៧.“យានសាវ មិនចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យស្មោះត្រង់របស់ពួកមន្ត្រី”។

៨.“យានសាវ គ្មានប្រាជ្ញាខ្លាំងពូកែ”។

៩.“យានសាវ មិនស្គាល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រើកម្លាំងទ័ពមិនចេះស្មានត្រឹមត្រូវ”។

១០. “យានសាវ ឆាប់ភ័យស្លន់ស្លោរ ពេលជួបស្ថានការណ៍គ្រោះថ្នាក់”។

១១.“យានសាវ មិនចេះគ្រប់គ្រងកូនចៅឱ្យបានល្អ និងមានវិន័យ”។

១២.“យានសាវ ឆាប់ខឹង និងឆេវឆាវជាទីបំផុត”។

១៣​.“យានសាវ មានទ័ពច្រើន ស្បៀងបរបូរណ៍តែមិនចេះប្រើការ”។

១៤.“យានសាវ កូនចៅមិនចេះសម្រុងគ្នា បែកបាក់ផ្ទៃក្នុង”។

១៥.“យានសាវ មានអំនួតក្អេងក្អាងអាងខ្លួនមានទ័ពច្រើន”។

១៦.“យានសាវ ឆាប់មើលងាយសត្រូវ”។

១៧.“យានសាវ ងាយជឿលើពាក្យសម្តីបញ្ចុះបញ្ជូលរបស់អ្នកដទៃ”។

១៨.“យានសាវ ជាមេដឹកនាំខ្វះការលើកទឹកចិត្តដល់កូនចៅ”។

១៩.“យានសាវ មិនចេះស្គាល់ឱកាស ពេលបាត់បង់ឱកាសក៏ច្របូកច្របល់”។

២០.“យានសាវ គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំទ័ព”៕