ចង់ចូលរួម​ផ្នែក​វិស័យ​អចលទ្រព្យ ​មាន​ក្បួន​៥ចំណុច​អនុវត្ត​ដឹង​តែទទួលបាន​ជោគជ័យ​

ជោគជ័យ​មិនមែន​ចេះតែកើតមានចំពោះមនុស្ស​គ្រប់រូបនោះទេ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ការ​អនុវត្តនូវអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន​ ត្រូវ​តែមាន​ក្បួនក្នុងការអនុវត្ត​ ដើម្បី​ទទួលបាន​ភាព​ជោគជ័យ​សម្រាប់ខ្លួន​ឯង។ ជាក់ស្តែង​ដូចជា​សហក្រិន​ជោគជ័យ​ បាន​ប្រាប់​ពីគន្លឹះទាំង​៥ចំណុច​ ខាងក្រោម​ដើម្បីអនុវត្ត​ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ​៖

លោក ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា បានថ្លែងថា «ទម្លាប់ដំបូងបំផុត គឺជាការរៀនសូត្រជាប្រចាំថ្ងៃ» ជា​ទូទៅ​មនុស្ស​ជោគ​ជ័យ​តែង​តែរៀនសូត្របង្កើនចំណេះដឹងគ្រប់កាលៈទេសៈ បើទោះបីជាខ្លួនរវល់ការងារយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រោះចំណេះ​ដឹង​ពិត​ជាសំខាន់ណាស់ ក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យ កាន់តែជោគជ័យថែមទៀត។ ការរៀនសូត្រនេះដែល មិន​មែន​​រៀនតែក្នុងសាលា ទើបថារៀននោះទេ យើងអាចរៀនពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនតាមរយៈការដកពិសោធន៍ពីការងារ ឬឧស្សាហ៍​អានព័ត៌មាន និងសៀវភៅជាដើម ជាពិសេសយើងអាចរៀននូវចំណេះដឹងថ្មីៗ តាមរយៈអនឡាញ គឺមាន​សម្បូរ​បែបណាស់។

«ទម្លាប់ទី២ គឺការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់» មនុស្សបរាជ័យតែងគ្មានគោលដៅពិតប្រាកដ ដែលធ្វើឲ្យពួក​គេ​ធ្វើ​រឿង​មួយចំនួនមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព មិនដឹងថាខ្លួនត្រូវដើរទៅទីណាមួយឲ្យប្រាកដ។ មនុស្សជោគជ័យ តែង​មាន​គោលដៅច្បាស់លាស់មួយ ក្នុងពេលកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយ ដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍ៈ ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ យើងកំណត់គោលដៅអាចជា ការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីមួយ ការទិញផ្ទះ ឬសម្ភារៈ​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្សេ​ងៗ។ ត្រូវកំណត់គោលដៅណាមួយយើងចង់បាន កុំទាន់គិតថាយើងធ្វើដោយវិធីណា កំណត់វាឲ្យ​បាន​សិន​ថា គោលដៅណាសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងជាអ្វី។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហគ្រិនវ័យក្មេងរូបនេះ។

លោកបានបន្តថា «ទម្លាប់ទី៣ ជាការកំណត់ផែនការគោលដៅ ឬផែនការសកម្មភាព» មានត្រឹមគោលដៅ​មិនទាន់​គ្រប់​​គ្រាន់នោះទេ តែយើងរៀបចំឲ្យមានផែនការអនុវត្តសកម្មភាព។ យើងត្រូវកំណត់ឲ្យចេញជាផែ​នការ​អនុវត្ត​ជាឆ្នាំ ជាខែអាទិត្រ និងទៅជាថ្ងៃ រៀបចំឲ្យលម្អិតហើយអនុវត្តជាជំហ៊ានៗ។

សហគ្រិនជោគជ័យរូបនេះបានបន្តទៀតថា «សម្រាប់ទម្លាប់ទី៤ គឺការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ ឬបណ្តាញ» មានន័យ​ថា មនុស្សជោគជ័យ ជាមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងចំណោមមហាជន បើទោះជាពួកគេរវល់ការងារ​ដ៏​មមាញឹក​យ៉ាង​ណាក៏ដោយ គេតែងឆ្លៀតបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួន។

សម្រាប់ចំណុច​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ លោកបាន​បញ្ជាក់ថា បុគ្គលិកជោគជ័យទាំងឡាយ តែងមានសៀវភៅកំណត់ហេតុ សម្រាប់កត់ត្រាកំណត់ហេតុ ឬបទពិសោធន៍ថ្មីៗដាក់ក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្លួនជានិច្ច។ ជាពិសេសសៀវភៅនេះ បាន​កត់​ត្រានូវចំណុចបរាជ័យ និងគន្លឹះជោគជ័យដែលតែងជួបប្រទះជាប្រចាំ ហើយវាក្លាយជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើង ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពបន្តទៀត។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សៀវភៅនេះ អាចកត់សម្គាល់សម្តី​បុគ្គលជោគជ័យ​សំខាន់ៗ ដែលអាចឲ្យយើងរៀន និងយកទ្រឹស្តីនេះមកអនុវត្តលើការងារ និងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន៕