តោះ​ស្វែង​យល់ពាក្យ​ Idioms ទាំង​៦ឃ្លាដែល​​មាន​ប្រយោជន៍​ ដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងបរិបទការងារ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​

មេរៀន​ដែល​យើង​នឹង​នាំ​គ្នា​សិក្សា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​គឺ​និយាយ​អំពី Idioms ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ការងារ​និង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា Idioms សំខាន់ៗ​ចំនួន​៦​ ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​អ្នក៖

១.To get one’s foot in the door ៖ ឈាន​ជើង​ចូល​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ​ ឬ​អង្គភាព​ណាមួយ​ ដោយ​ចាប់ផ្ដើម​ពី​តំណែង​តូច​ទាប​ទៅ​មុន តែ​មាន​សង្ឃឹម​ថា​ អាច​ឡើង​តំណែង​ខ្ពស់​ក្នុង​ពេល​អនាគត។

២.To have a slice of the pie ៖ ចំណែក​នៃ​ប្រាក់ចំណេញ ​ឬ​អត្ថប្រយោជន៍ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ទៅ​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ដែល​បាន​រួមចំណែក។

៣.To have a finger in every pie ៖ លូកដៃ​ក្នុង​មុខរបរ​អាជីវកម្ម​ជាច្រើន​មុខ។

៤.To hold the fort ៖ ទទួលខុសត្រូវ​លើ​ការងារ​នរណា​ម្នាក់​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន។

៥.Red tape ៖ ច្បាប់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ស្មុគស្មាញ ដែល​ច្រើន​តែ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញ​ច្រើន​ និង​រាំងស្ទះ​ដល់​ដំណើរការ​បង្កើត​អាជីវកម្ម។

៦.To get/start/set the ball rolling ៖ ចាប់ផ្ដើម​បញ្ចេញ​សកម្មភាព៕