ភាសារទំនាក់ទំនង​ជាអង់គ្លេសចំនួន​៥ដែលត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ក្នុងការងារ​

ដូច​អ្នក​ដឹង​រួច​ស្រាប់​មក​ហើយ​ថា ភាសា​អង់គ្លេស​គឺជា​ភាសា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ។ ដូច្នេះ​ហើយ​មិន​ថា​អ្នក​កំពុងតែ​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​ការ​សិក្សា​ក្រៅ​ប្រទេស ឬ​កំពុងតែ​ធ្វើការ​ជាមួយ​ជនជាតិ​បរទេស​ដែល​ប្រើប្រាស់​ភាសា​អង់គ្លេស​នោះ​ទេ ការ​យល់​ដឹង​និង​ចេះ​ប្រើប្រាស់​ពាក្យ​របស់​ភាសា​អង់គ្លេស​ឲ្យ​ត្រូវ​ទៅ​តាម​បរិបទ​ឬ​ស្ថានភាព​របស់​វា​ពិត​ជា​សំខាន់​ណាស់។

ខាងក្រោម​នេះ ​គឺជា​ពាក្យ​ប្រើប្រាស់​របស់​ភាសា​អង់គ្លេស​ចំនួន​៥ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​ញឹកញាប់​ក្នុង​បរិបទ​ការងារ៖

១.Authorise/Authorize (v)= ផ្ដល់​ការ​អនុញ្ញាត​ឬ​ការ​យល់ព្រម​ជា​ផ្លូវការ​ដល់​នរណា​ម្នាក់ This project needs to be authorised/authorized by my boss before I can start to work on it. “គម្រោង​នេះ​ត្រូវការ​ការ​អនុញ្ញាត​ជា​​ផ្លូវការ​ពី​ចៅហ្វាយ​របស់​ខ្ញុំ​ជាមុនសិន មុន​នឹង​ខ្ញុំ​អាច​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើការ​ទៅលើ​វា​បាន”។

២.Turnover (n)= ន័យ​ម្យ៉ាង​សំដៅ​ទៅលើ​អត្រា​ដែល​បុគ្គលិក​ចេញ​ចូល(លា​ឈប់​ពី​ការងារ​និង​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​​អ្នក​ថ្មី​ទៀត នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ការងារ​មួយ រីឯ​ន័យ​ម្យ៉ាង​ទៀត​អាច​ប្រើ​សម្រាប់​សំដៅ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​រក​បាន​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ណាមួយ។ One important point that we can judge whether or not a company is good is their staff turnover. Bad companies usually have a high staff turnover. “ចំណុច​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​យើង​អាច​វាយតម្លៃ​បាន​ថា ​តើ​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ​ល្អ​ឬ​អត់ គឺ​ស្ថិត​នៅ​ត្រង់​អត្រា​បុគ្គលិក​ចេញ​ចូល​របស់​ពួកគេ ក្រុមហ៊ុន​មិន​ល្អ​ច្រើនតែ​មាន​អត្រា​បុគ្គលិក​ចេញ​ចូល​របស់​ពួកគេ​ខ្ពស់”។

៣.Null and void គឺជាគុណនាម​មួយ​ដែល​សំដៅ​លើ​កុងត្រា​ឬ​កិច្ចសន្យា​ដែល​អស់​សុពលភាពMy contract with the company will become null and void in the next 2 weeks. “កុងត្រា​របស់​ខ្ញុំ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​អស់​សុពលភាព​ក្នុង​រយៈពេល​២សប្ដាហ៍​ក្រោយ”។

៤.Consensus (n)= មតិ​ឬ​យោបល់​ដែល​បាន​មូល​គ្នា និង​ព្រមព្រៀង​ដោយ​សមាជិក​គ្រប់គ្នា After everyone in the group has done talking about our own opinions, we finally reach to a consensus that we will focus on our customer’s need first of all. “ក្រោយ​ពី​គ្រប់​គ្នា​បាន​បញ្ចេញ​មតិ​យោបល់​​ពួកគេ​រៀងៗ​ខ្លួន​រួច​ហើយ ជា​ចុងក្រោយ​ពួក​យើង​បាន​យល់ព្រម​គ្នា​ជា​ឯកច្ឆន្ទ​ថា ​នឹង​ផ្ដោត​ទៅលើ​តម្រូវការ​របស់​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់”។

៥.Visual aids (n)= មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ប្រើប្រាស់​ visual aids​ បញ្ចាំង​នៅ​លើ​ស្លាយ នៅ​ពេល​ពួកគេ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ។ Visual aids​គឺ​សំដៅ​ទៅលើ​រូបភាព ស្លាយ តារាង ឬ​ផែនទី​ជាដើម ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ផ្គួប​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ការ​និយាយ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ស្ដាប់​យល់​ពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​និយាយ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល។ If you want to make people understand what you want to tell them much easier, you should use visual aids. “បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​មនុស្ស​យល់​ពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​និយាយ​ឲ្យ​បាន​ងាយស្រួល​ជាង​មុន នោះ​អ្នក​គួរតែ​ប្រើប្រាស់ visual aids”៕