ក្រសួងបញ្ចេញម៉ាស់ចំនួន ២ លាន ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅភ្នំពេញ

ក្រសួង​សុខាភិបាល​នឹង​បញ្ចេញ​ម៉ាស់​កំណាត់ ចំនួន ២លាន ពី​ឃ្លាំង​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។ ក្នុង​លិខិត​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​បញ្ជាក់​ថា ម៉ាស់​ទាំង​អស់​នោះ​នឹង​ផ្តល់​ទៅ​អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ចែក​ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្វះខាត​ក្នុង​សហគមន៍​ក្រីក្រ នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ។

COVID-19

​​​អត្ថបទផ្ដល់សិទ្ធិដោយ