ឌិន មេសុធារិទ្ធ ៖ លុយដែល​យើង​រកបាន​ ទោះយើង​ដេក​ ឬដើរ​ គឺកើត​ចេញ​ពីការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ច្បាស់លាស់របស់យើង

លុយដែលរត់មកអ្នក ទោះអ្នកកំពុងដេក ឬគេហៅថា passive Income កើតចេញពីការប្តេជ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ របស់មនុស្សយើង ដែលខិតខំធ្វើការបណ្តើរ សន្សំលុយបណ្តើរ ហើយកសាងទ្រព្យធនបណ្តើរ។នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ ម្ចាស់ គម្រោង ភូមិផ្កាត្រកួន ឌិនមេសុធារិទ្ធ។

លោកបានពន្យល់ថា កាលណាយើងមានទ្រព្យធនច្រើន មានដីក៏ដោយ មានផ្ទះក៏ដោយ ដែលយើងអាចជួលឲ្យគេ បង្កើតជាលុយ។ បើយើងមានដី យើងអាចខ្ចីលុយពីធនាគារបន្ថែម ហើយយើងសង់ ជាអគារមួយសសម្រាប់ជួល ហើយ លុយចំណេញ១ផ្នែកសម្រាប់សងធនាគារ លុយមួយផ្នែកទៀត សម្រាប់ទុកវិនិយោគបន្ត ដែលចំណូលទាំងអស់នេះ ដែលហៅថា Passive Income។

ប៉ុន្តែតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចក្លាយជា អ្នក Passive Income ?

បើជាយុវជន ដែលតែងស្រមៃ ចង់បាន passive Income ត្រូវជាមនុស្ស តស៊ូ ព្យាយាម ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ ជាអ្នកពូកែគិត ជាអ្នកពូកែធ្វើការ ព្រមទាំងជាអ្នកពូកែសន្សំផងដែរ។ បើមិនពូកែសន្សំក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ បើប្រាក់ខែបានមករាប់ពាន់ តែចាយអស់ៗចាញ់អ្នកប្រាក់ខែ៥០០ដុល្លារ តែ១ខែ សល់៤០០ដុល្លារ ដូចនេះតើមានប្រសោជន៍អ្វី។ ត្រូវព្យាយាមសាងទ្រព្យ តាមរយៈបន្ទាប់ពីការសន្សំ ត្រូវយកលុយទៅវិនិយោគវិញ កុំទុកលុយ ឲ្យដេកលក់ឥតប្រយោជន៍។

ចំពោះការគិត បុគ្គលអនាគត Passive Income ត្រូវតែគិតរហូត គិតថា អត់ដី ធ្វើយ៉ាងមិចមានដី មានដី ធ្វើយ៉ាងណា សង់អគារបាន សង់អគារបានធ្វើយ៉ាងមិច ទើបអាចរកលុយពីវាបាន។ ពោលគឺពួកគេត្រូវតែជា មនុស្សដែលដេញដោលខ្លួនឯងរហូត និងគិតគ្មានថ្ងៃឈប់ ទើបពួកគេអាចម្រេចក្តីស្រមៃក្លាយជា អ្នកទោះកំពុងដេក ក៏លុយហូរចូលដែរ៕