សូម​អ្នក​កុំ​បណ្តោយ​ជីវិត​អ្នក​ឲ្យធ្លាក់​ក្នុង​រណ្តៅ​ ក្នុង​វ័យ​២០ឆ្នាំឡើង​ទៅ តើអ្នកត្រូវ​ធ្វើម្តេច​ដើម្បី​ឲ្យជីវិត​អ្នក​រស់ស្រួល​?

លោកបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ជាអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យកម្ពុជាដ៏ពូកែម្នាក់ បានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថា នៅអាយុក្រុម២០ឆ្នាំ អ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែខំរៀន គឺត្រូវរៀនឲ្យអស់ពីលទ្ធិភាព អ្វីក៏ត្រូវរៀនដែរ ទាំងភាសាបរទេសឲ្យបានច្រើន៥ទៅ៧ភាសាអីទៅ។

២០ទៅ៣០ឆ្នាំ អ្វីដែលត្រូវធ្វើ គឺត្រូវធ្វើការ ហើយត្រូវមានគំនិតមួយថា នៅពេលដែលធ្វើការហើយ តើត្រូវរកស៊ីអ្វី ហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំ ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក គីម ហ៊ាង សម្រាប់អ្នកធ្វើការ មិនសំខាន់ក្រុមហ៊ុនធំប៉ុណ្ណានោះទេ តែសំខាន់តើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះជាមនុស្សប្រភេទណា។ ព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លះ មានបុគ្គលិកខ្លះ មិនដែលបានជួបមេ មិនដែលនិយាយរកគ្នា មិនដែលបានផលប្រយោជន៍ មិនបានទទួលចំណេះដឹងពីមេ តែគួរតែរើស មេ ដែលបុគ្គលិកអាជួបបានគ្រប់ពេលវេលា ម្ចាស់ល្អបង្រៀ​ន​អ្នកឲ្យចេះច្រើន។ ជារួមវ័យ២០ទៅ៣០ឆ្នាំ មិនគួរជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនធំ តែត្រូវរើសមេដែលល្អ។

ដល់វ័យ៣០ ទៅ៤០ឆ្នាំ ជាពេលមួយសាកសមសម្រាប់ការចេញរកស៊ី ព្រោះធម្មតាយើងចប់មហាវិទ្យាល័យ វ័យខ្ទង់ ២២ឆ្នាំបាត់ទៅហើយ ដូចនេះយើងអាចចំណាយពេលស្វែងរកបទពិសោធន៍ខ្លះ រកប្រាក់សន្សំខ្លះ រកទំនាក់ទំនងខ្លះ។

មុនរបររកស៊ីនៅកម្ពុជា មានច្រើនរាប់រយមុខ ដែលមុខរបររកស៊ីខ្លះ រស់បានត្រឹមតែមួយរស់ មុខរបរខ្លះរកបានមធ្យម និងមានមុខរបរខ្លះទៀត អាចក្លាយជាអ្នកមាន។ ដល់វ័យ៤០ឆ្នាំហើយ យើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថាយើងពូកែបំផុត ចាប់វាឲ្យជាប់ ធ្វើមួយដឹងមួយ៕