ធ្លាប់តែលឺល្បីជាយូរមកហើយថា គ្រូទស្សន៍ទាយ ពូកែម្នាក់ ល្បីរយៈពេល១០ឆ្នាំមកហើយ! ម៉ែគ្រូបឹងកេងកង

ភ្នំពេញ៖ ធ្លាប់តែលឺល្បីជាយូរមកហើយថា គ្រូទស្សន៍ទាយ ពូកែម្នាក់ ល្បីរយៈពេល១០ឆ្នាំមកហើយ នៅផ្សារបឹងកេងកង ពេលនេះបានជួបហើយ គឺជា ម៉ែគ្រូបឹងកេងកង ទាយត្រូវនិងជួយកូនសិស្សជាច្រើនជោគជ័យលើការងាររកស៊ី សូម្បីតែរឿងគូស្នេហ៍មានបញ្ហាក៏ដោយ។

ផ្តល់កិច្ចសំភាសន៍ឆ្លើយប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ម៉ែគ្រូបឹងកេងកង បានទម្លាយឱ្យដឹងថា ម៉ែគ្រូពិតជាទស្សន៍ទាយ និងជួយដោះស្រាយដល់មនុស្សម្នា ជាច្រើនមកហើយ បើគិតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល១០មកឆ្នាំមកហើយ ដោយចាប់ផ្តើមតាំងពីនៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកង។ ប៉ុន្តែពេលនេះ ម៉ែគ្រូ មកផ្ទាល់ប្តូរមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញ ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់កូនសិស្សឬភ្ញៀវមកលេង មករកការទស្សន៍ទាយ ងាយស្រួលជាងមុន កុំឱ្យពិបាកឬអៀនខ្មាស់ ក្នុងការសួរមកគ្រូឬចង់ទស្សន៍ទាយ។

ឆ្លើយឥតលាក់លៀមឡើយ ម៉ែគ្រូបឹងកេងកង បានបញ្ជាក់ថា ម៉ែគ្រូបានជួយដល់កូនសិស្សមនុស្សម្នាជាច្រើនមកហើយ ដោយចង់អួតអាងឬចង់តែថាឡើយ បើមិនជឿឬចង់ដឹងច្បាស់អាចសួរទៅកាន់អ្នកមុនៗ ឬ មនុស្សធ្លាប់មករកម៉ែគ្រូថា ជួយបានប៉ុណ្ណា? ច្បាស់ប៉ុណ្ណា? សម្រេចជោគជ័យប៉ុណ្ណា? មិនថា រឿងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារ រឿងការងារកស៊ី ឬជាពិសេសរឿងជីវិតគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធ ម៉ែគ្រូ ទស្សន៍ទាយ ដោះស្រាយ បានដោយម៉ែគ្រូគឺគាត់ថា ច្បាស់ៗជូនដល់កូនសិស្សភ្ញៀវគ្រប់គ្នា យ៉ាងពិតប្រាកដ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ម៉ែគ្រូបឹងកេងកង ជាគ្រូផ្លូវក្នុងល្បីម្នាក់ដែលបានទស្សន៍ទាយក្នុងផ្សារបឹងកេងកង ល្បីអស់រយៈពេល១០មកឆ្នាំហើយ។ មានមនុស្សម្នាប្រុសស្រីជាច្រើនបានមករកដល់កន្លែងរបស់ ម៉ែគ្រូ ក្នុងមួយថ្ងៃមិនក្រោម ៥០នាក់ ដើម្បីជួយចង់ជួបម៉ែគ្រូ ជួយដល់ពួកគេ។

ប្រសិនបើបងប្អូនមហាជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងច្បាស់អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 0964551448 / 017603372 / 070959443 អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នពេលនេះគឺនៅផ្ទះលេខ ៣៣A ផ្លូវ ៣៧៦ ក្រោយស្ថានីយឡានទឹកចាស់៕

សូមទស្សនាកិច្ចសំភាសន៍ផ្ទាល់៖