ទ្រូម៉ាន់នី បានបន្ថែមមុខងារថ្មីរបស់ខ្លួន លើកម្មវិធី TrueMoney app កាន់តែងាយស្រួលជូនអតិថិជន

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នូវមុខងារថ្មីបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធី TrueMoney App ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីបន្ថែមទៀត ដែលជាតម្រូវការដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។

លោក ឈុន សារ៉ន នាយកផ្នែកពាណិជ្ជករ នៃក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖ «ការបន្ថែមមុខងារថ្មីក្នុងកម្មវិធី TrueMoney App មានដូចជាមុខងារ ផែនទី និង មុខងារ អាជីវកម្មដៃគូ នេះបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីយល់ច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដោយមុខងារ ផែនទី គឺអាចឱ្យអតិថិជនដឹងពីទីតាំងដៃគូអាជីវកម្ម និងទីតាំងភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលនៅជិតអតិថិជន ហើយកាន់តែពិសេសទៀត សម្រាប់មុខងារ អាជីវករដៃគូ អតិថិជនទ្រូម៉ាន់នីនិងអាចឆែកមើលពី បញ្ជីបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនរបស់ដៃគូអាជីវកម្មទ្រូម៉ាន់នី»។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា ៖ « គេតែងសង្កេតឃើញ ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីតែងតែមាននូវកំណែទម្រង់ថ្មីជាញឹកញាប់ តែរាល់ការកែប្រែនេះសុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍»។

លើសពីនេះទៅទៀត រាល់ការបាញ់លុយទូរសព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធ 5$ នឹងទទួលបានលុយ 1$ ត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗ ដែលកំពុងពេញនិយម និងគាំទ្រពីអតិថិជនយ៉ាងខ្លាំង។ ដូច្នេះសម្រាប់អតិថិជនដែលមានកម្មវិធី TrueMoney App ស្រាប់សូមធ្វើការតម្លើងនិងរីករាយជាមួយមុខងារថ្មីនេះ ហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលពុំទាន់មាននូវកម្មវិធី TrueMoney App សូមធ្វើការទាញយកនឹងទទួលនូវបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយមុខងារថ្មីនេះ។

ទាញយកកម្មវិធីសូមចុច https://goo.gl/Z9AMEi
ព័ត៌មានបន្ថែមពីកម្មវិធីនេះ អាចទាក់ទង 023 999 639 ឬចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុក TrueMoney Cambodia ។