កាន់តែចំណេញ!កាន់តែស្រួល បង់ប្រាក់កម្ចី និងសេវារំលស់របស់ធនាគារអុីអន ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយទ្រូម៉ាន់នី

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ន បុគ្គលភាគច្រើនប្រើប្រាស់របស់ទំនើបៗ ដែលគេហៅថាសម្ភារៈនិយម ដែលបុគ្គលខ្លះមានលទ្ធភាពទិញផ្តាច់និងខ្លះទៀតក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្ចី ឬ សេវារំលស់ ក្នុងការ​បង់រំសល់ម៉ូតូ ទូរសព្ទ ឡាន ផ្ទះជាដើម ។បើនិយាយដល់រឿងបង់រំលស់វិញច្បាស់ណាស់ប្រាកដជានឹកឃើញដល់ធនាគារឯកទេសអុីអនមុនគេតែម្តង។

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ​ និងភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ធនាគារ​ឯកទេសអុីអន បានសហការជាមួយ  ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី ផ្តល់នូវមធ្យោបាយក្នុងការបង់ សេវារំលស់និងបង់ប្រាក់កម្ចីដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយទ្រូម៉ាន់នី មិនថាបង់ជាមួយនិង ភ្នាក់ងារទ្រូម៉់ាន់នី ឫ បង់តាមរយៈTrueMoney app នោះទេ​។​

ងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការបង់ប្រាក់កម្ចី និងសេវារំលស់ជាមួយទ្រូម៉ាន់នីដែលអតិថិជនដឺងច្បាស់ណាស់ថាក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានភ្នាក់ងារច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិះទៅណាក៏ឃើញស្រួលមិនបារម្ភខ្លាចយឺត។

កាន់តែងាយស្រួលទៀតអតិថិជនអាចធ្វើការបង់តាមTrueMoney app បង់ពេលណាក៏បាន កន្លែងក៏បានអត់យឺតអោយខូចCredit នោះទេ។

ចឹងនៅចាំអីទៀតដល់ថ្ងៃបង់រំលស់អុីអនល្មម មោះបង់រំលស់ជាមួយទ្រូម៉ាន់នីទាំងអស់គ្នា។​

ទាញយកកម្មវិធីសូមចុច http://onelink.to/truemoneyapp_pr   

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពី​កម្មវិធីនេះ អាច​ទាក់​ទង 023 999 639 ឬ​ចូល​ទៅកាន់ហ្វេសប៊ុក TrueMoney Cambodia  ៕