មានក្បួនទាំង​៩ក្នុង​ការ​សាងសង់​​ផ្ទះ​ធន់នឹងអាកាសធាតុង​រឹងមាំ​រាប់រយឆ្នាំ​

យោងតាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី លំនៅដ្ឋាន​ធន់​ឬ​ប​ន្ស៊ាំ​និង​ខ្យល់ព្យុះ ខ្យល់ក ន្ត្រា​ក់ និង​គ្រោះទឹកជំនន់​សម្រាប់​លំនៅដ្ឋាន​បែប​រចនាបទ​ខ្មែរ ដែល​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគ​រូប​នី​កម្ម និង​សំណង់​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុន​របស់​នា​ថ្ងៃ​ទី២០ ខែធ្នូ​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា គោលការណ៍៩ចំណុច​ស្តីពី​ការសាងសង់​នេះ ក្នុងនោះរួមមាន៖

១.ការពង្រឹងគ្រឹះក្នុងដី

២.ការពង្រឹងជើងតាង កសសរ និងសសរ

៣.ការពង្រឹងកម្រាលជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំកម្រាល

៤.ការពង្រឹងជញ្ជាំងជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំជញ្ជាំង

៥.ពង្រឹងដំបូល ជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំដំបូល

៦.សម្ភារះដែលត្រូវជ្រើសរើសយកមកសាងសង់

៧.សិក្សាពីទិសខ្យល់ ឬចរន្តខ្សល់ចេញចូលក្នុងផ្ទះ និងតួផ្ទះ

៨.ការដាំដើមឈើ កម្ពស់ដើមឈើ និងគម្លាតពីដើមឈើមកតួផ្ទះ និងទិសខ្យល់ ល្បឿនខ្យល់ច្បាស់លាស់

៩.ស្ថានភាពទឹកជំនន់ និងបរិស្ថានជុំវិញ ​

គួរ​បញ្ជាក់ផងដែរ​ថា នេះ​គឺជា​លើក​ទី១ហើយ​ដែល ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់​បានចេញ​គោល​ការណ៍​​សង់​លំនៅដ្ឋាន ដែល​បន្ស៊ាំ​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ សម្រាប់​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បានដឹង​និង​ឲ្យ​អនុវត្តន៍​តាម​គោល​​ការណ៍​នេះ៕