តោះ បោះឆ្នោត! រវាង Yaya Urassaya និង Bow Maylada នៅខ្មែរ តើអ្នកណាល្បីជាង?

តារាសម្តែងស្រីថៃទាំងពីរដួង ដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនលើសលប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺកញ្ញា យ៉ាយ៉ា (Yaya Urassaya) និង បូ (Bow Maylada) ដែលទទួលមានការស្រលាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ហ្វេននៅប្រទេសយើងនេះ។

សម្រាប់យ៉ាយ៉ា អាចនិយាយបានថា គឺជាតារាស្រីដែលមានសម្លេងគាំទ្រលំដាប់កំពូលហើយ នៅយើងនេះ។ ចំនែកឯ កញ្ញា បូ វិញ បន្ទាប់ពីចេញរឿងភាគជាមួយលោក Mik មក ប្រជាប្រិយភាពនៅខ្មែរយើងនេះ ក៏មិនចាញ់យ៉ាយ៉ា ប៉ុន្មានដែរ។

មានការប្រៀបធៀបគ្នាជាច្រើនរវាងតារាស្រីទាំងពីរដួងនេះ បន្ទាប់ពី Bow ចេញពីទូរទស្សលេខ 7 មកលេខ 3 ហើយទទួលដំណែងជាតួឯកក្នុងរឿងថ្មីជាមួយនឹង លោក Nadech។

ថាយ៉ាយ៉ា ល្បីជាងបូ? ឆ្នាំមុនប្រហែលជាត្រូវណាស់ប្រយោគនេះ។ តែឆ្នាំ 2020 នេះមិនប្រាកដទេ ប្រជាប្រិយភាពរបស់កញ្ញា បូ កំពុងតាមប្រកៀកនឹងយ៉ាយ៉ាហើយ។ ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ តោះប្រិយមិត្ត! ចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាណា!

[IT_EPOLL id=”14629″][/IT_EPOLL]