តារាង កំពូលតារាសម្តែងស្រីចិន ដែលល្បីជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ 2019នេះ!

ក្នុងចំណោមតារាសម្តែងស្រី ជនជាតិចិនដែលបានបញ្ចេញសមត្ថភាពសម្តែង ក្នុងរឿងភាគចិនជាច្រើន តើតារារូបណាទៅដែលជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រខ្មែរយើងនាឆ្នាំ 2019 នេះ?

តោះ! សូមចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យតារាស្រីដែលអ្នកស្រលាញ់ពេញចិត្តនៅខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា។