គូស្នេហ៍តារាដូចគ្នាទាំង ១០គូ ទោះស្រឡាញ់គ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយពិតមែន ក៏នៅតែផ្អែមល្ហែមដដែរ!

អ្នកណាថាស្រឡាញ់តារាដូចគ្នាគឺនៅជាមួយគ្នាមិនបានយូរ? បើក្រឡេកមកពីគូស្នេហ៍ដែលមានងារជាតារាដូចគ្នាប៉ុន្មានគូនេះវិញ មហាជនច្បាស់ជាបានដឹងរួចមកហើយថា ពួកគេបានបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់ជាសាធារណៈនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេសុទ្ធយូរឆ្នាំ។

ហើយពួកគេនៅតែថែរក្សាក្តីស្រឡាញ់ និងនៅតែមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាដដែរ មិនដូចពាក្យថាស្រឡាញ់តែដំបូងនោះទេ។

១ Weir-Bella

២ Nadech-Yaya

៣ Ter-Davikah

៤ Mark-Kim

៥ Mik-Bow

- Advertisement -

៦ God Itthipat-Richy Oranate

៧ Dan-Pattieung

៨ Ken-Esther

៩  Kao Jirayu-Violette Wautier

១០ Jayler-Thanaerngnin