លោក Power Patch ត្រូវបានចាប់ផ្គូផ្គងជាមួយអ្នកម៉ាក់កូនមួយ Aff Taksaorn តែត្រូវជួបប្រយោគមើលងាយថា ទេពធីតានិង…..!! មានរូបភាព

ក្លាយទៅប្រធានបទសំខាន់លើអនឡាយ បន្ទាប់ពីហ្វេនៗអ្នកគាំទ្រចាប់គូរវាង Power Patch Pat និង Aff Taksaorn រហូតកើត #Mother Aff Daddy Pat ឡើងមក ថែមទាំងមានការគាំទ្រជម្រុញឲ្យអ្នកទាំងពីរមានការងាររួមគ្នាទៀតផង

ជាក់ស្ដែងនៅក្នុង​ Instagram បានចាប់ម៉ៃសម្ភាសន៍ Power Patch Pat សួរទាក់ទងនិងរឿងនេះ ហើយសាម៉ីខ្លួនក៏បានបើកចំហរនិយាយថាឃើញពត៌មានហើយ តែមិនដឹងថាវាកើតរឿងអ្វី Pat មិនបានស្គាល់ជាមួយនិង​ Aff ជាផ្ទាល់ខ្លួនទេ តែក៏ដឹងថា Aff ជាពិធីករដែលមានគុណភាពម្នាក់ ពេលកន្លងមកមិនដែលបានជួបគ្នាទេ គិតថាប្រហែលជាបុគ្គលិកឬអ្វីម្យ៉ាងដែលមនុស្សម្នាយល់ថាយើងទាំងពីរអាចចុះចូលគ្នាបានក្នុងការរួមការងារឬសម្ដែងរឿង

ចំណែកមុំរបស់ Pat គិតថា Aff ជានារីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតណាស់ ហើយក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់ មានឪកាសបានមើលរឿងពេលសម័យមុន តែមិនដែលគិតទេថានិងមានពត៌មានជាមួយគាត់ក្នុងមួយជីវិតនេះ បានឃើញទាំងពត៌មានល្អនិងអាក្រក់ នេះជាការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ វាជារឿងដែលគិតចេញមកដោយខ្លួនឯង មិនចាំបាច់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ច្បាស់លាស់អីទេ

មិនមានអារម្មណ៍ចំពោះ comment យ៉ាប់ៗ ចំណែកឯង comment ធ្ងន់ៗដែលប្រាប់ថា ដូចទេពធីតានិងឆ្កែវត្ត  Pat ក៏ព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាឆ្កែវត្ត ព្រោះ Aff មើលទៅនាងខ្ពស់ណាស់ ហើយខ្ញុំធម្មតាខ្លាំងណាស់ មិនគិតថាខូចចិត្តនិង comment នោះទេ ព្រោះមិនបានគិតពីចំនុចនេះអីទេ មិនចង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រវាយគ្នា ចង់ឲ្យមកចាប់អារម្មណ៍រឿងចម្រៀងល្អជាង

អត្ថបទដោយ​ : នីត្តា

- Advertisement -