ឆ្នាំខាល,មមី,រកា ត្រូវធ្វើរឿងនេះដើម្បីឲ្យលាភសំណាងកាន់តែមានច្រើននៅឆ្នាំ២០២៣នេះ!

យោងតាមគេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនចុះផ្សាយពីការទស្សទាយនិងមើលជើងលេខរបស់កំពូលគ្រូហុងស៊ុយនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញថាអ្នកកើតឆ្នាំខាល,មមី,រកា ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើរឿងមួយចំនួនខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យលាភសំណាងកាន់តែមានច្រើននៅឆ្នាំ២០២៣នេះ។

តាមទំនាយទាយថា ទោះបីជាអ្នកឆ្នាំទាំង៣ ​មាន​រោគ​សញ្ញា​មិន​ស្រួល​ម្ដងម្កាល នឹង​មិន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទេ។ ជា​ការ​ប្រសើរ​ក្នុង​ការ​ពាក់​ខ្សែដៃ​ពណ៌​ខ្មៅ ឬ​អលង្ការ​ត្បូង​ខៀវ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ពរ​ជ័យ​ដោយ​សុភមង្គល និង​សំណាង​ល្អជា​និច្ច​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាជីព​មនុស្ស​ឆ្នាំ​ទាំង​៣ ​នឹង​មានសំណាង​ខ្ពស់​ ក្នុង​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣ ហើយ​ពួក​គេ​នឹង​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ផ្នែក​បុណ្យស័ក្តិ​ឋានៈ តួនាទី​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​ពួក​គេ នៅ​កន្លែងធ្វើការ ឬ​អាជីវកម្ម​ការងារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ពួកគេ​ក៏​គួរតែ​បន្ទាបខ្លួន និង​និយាយ​ស្តី​សុភាព​រាបសា​ផង​ដែរ ទើប​បើក​រាសី​អំណាច​ខ្លាំងក្លា​បាន។ អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង៣នេះ ​ងាយ​បង្ក​ការ​ច្រណែន​អំពី​អ្នក​ដទៃ​តាំងពី​កំណើត​មក ដូច្នេះ​ដើម្បី​បង្កើន​សំណាង​របស់​អ្នក​ក្នុង​អាជីព​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៣​នេះ សូម​ពាក់​ខ្សែដៃ​ត្បូង​ពណ៌​ខ្មៅ​ជា​ប្រចាំ​ទើប​ជា​ការ​ប្រសើរ៕