រយៈពេលពីរថ្ងៃទៀតអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ,ច,ខាល នឹងមានលាភសំណាងច្រើនបើដឹងពីម៉ោងនិងពណ៍លាភរបស់ខ្លួន!

យោងតាមគេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនចុះផ្សាយពីការទស្សទាយនិងមើលជើងលេខរបស់ស្ដេចហោនៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបញ្ជាក់ថាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ,ច,ខាល នឹងមានលាភសំណាងហូរចូលច្រើន​នៅរយៈពេល២ថ្ងៃទៀតនេះ​ ក្នុងនោះលោកអ្នកក៏ត្រូវតែដឹងពីម៉ោងនិងពណ៍នៃលាភសំណាងរបស់ខ្លួនផងដែរ។

ឆ្នាំឆ្លូវ៖ ពណ៌នៃលាភគឺ ពណ៏ស និងខៀវ ម៉ោងនៃលាភសំណាង (៦ព្រឹក ដល់ ១០យប់) រាល់ការងារ​សព្វបែបយ៉ាង​ដំណើរការ​ទៅមុខ​យ៉ាង​រលូន​ ការរកសុីកាក់កបលុយហូរចូលយ៉ាងច្រើន។

ឆ្នាំច៖ ពណ៌នៃលាភគឺ ពណ័បៃតង និង ស ម៉ោងនៃលាភសំណាង (៧ព្រឹក ដល់ ១០យប់) រាល់កិច្ចការ​ទាំងឡាយ​រីកចម្រើន​ទៅមុខដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីឡើយ ​ក្នុង​រឿង​ប្រាក់ កាក់កប​ ចំរើនទៅមុខប្រសើរ​ណាស់​។​

ឆ្នាំខាល៖ ពណ៌នៃលាភគឺ ពណ៏ប្រផេះ និងផ្កាឈូក ម៉ោងនៃលាភសំណាង (៨ព្រឹក ដល់ ៩យប់) សំណាង​ក្នុង​រឿង​ការងារ និង​ការរកស៊ី​ កិច្ចការ​ទាំងឡាយ​រីកចម្រើន​ទៅមុខដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីឡើយ និងជួយតែរឿងល្អៗកើតឡើង៕