កុំឲ្យខុសឲ្យសោះ! អ្នកកើតឆ្នាំមមែ ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើរឿងទាំងនេះដើម្បីឲ្យមានក្ដីសុខពេញមួយជីវិត!

យោងតាមគេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនចុះផ្សាយពីការទស្សទាយនិងមើលជើងលេខរបស់ស្ដេចហោនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញពីអ្នកកើតឆ្នាំមមែ ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើរឿងមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ ដើម្បីឲ្យជីវិតពោរពេញដោយសេចក្ដីសុខផងដែរ។

បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​មនុស្ស​ឆ្នាំ​មមែ ថ្វីត្បិត​តែ​មិន​ពូកែ​ខាង​កលល្បិច និង​ការទូត​ក៏​ដោយ តែ​ពួកគេ​មាន​អំណោយទាន​ដោយ​ភាព​សុចរិត និង​ភាព​ស្មោះត្រង់​ជា​គំរូ​តាំង​ពី​កំណើត។ ចូលចិត្ត​ព័ត៌មាន​លម្អិត​តូចៗ ហើយ​គ្មាន​អ្វីអាចគេចផុត​ពី​ភ្នែក​របស់​មនុស្ស​ឆ្នាំនេះបានទេ។ ពួកគេ​អាច​ក្លាយ​ជា​ទីប្រឹក្សាដ៏ល្បីម្នាក់ ​បើទោះបីជា​និយមលេងសើច​មែនពិត​ តែមនុស្សនេះ តែងយកចិត្តទុកដាក់​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​មនុស្ស​ពិសេសៗជុំវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​ដ៏​រឹងមាំ​របស់មនុស្សឆ្នាំ​មមែ គឺ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​នរណាម្នាក់​មក​រំលោភ​ លើ​ភាព​ទន់ខ្សោយ​ខ្លួន​ឡើយ។ មនុស្ស​ឆ្នាំ​នេះ​ទាំង​ប្រុស​និងស្រី ​គឺស្អប់​បំផុត ​អ្នកណា​មក​បង្គាប់​បញ្ជា​ជីវិត​គេ។ ពេលខ្លះ​ពួកគេ​តែងតែ​ប្រែប្រួល ខ្លះ​រីករាយ ខ្លះ​រំជួលចិត្ត​។ ពួកគេ​ចូលចិត្តជួយ​អ្នកដទៃ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ សិក្សា​គ្រប់​ទិដ្ឋភាព​ទាំងអស់ មុន​ពេល​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមជំនឿឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ឆ្នាំមមែនឹងជួបរឿងល្អ ប៉ុន្តែក្នុងខណៈគេប្រកាន់ខ្ជាប់ចិត្តស្មោះសរ ដែលធ្លាប់មានឲ្យជាប់ ទើបអាចមានជោគលាភដល់មុខរបរ និងការងាររបស់គេបាន៕