អ្នកកើតឆ្នាំទាំង៣នេះ ត្រៀមខ្លួនទទួលលាភធំ លុយធំ ហូរចូលផ្ទះនៅរង្វង់ពីរថ្ងៃខាងមុខនេះ!

នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ គេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនបានចុះផ្សាយពីការទស្សទាយរបស់កំពូលគ្រូហុងស៊ុយនៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះថា អ្នកកើតឆ្នាំទាំង៣ខាងក្រោមនេះ នឹងទទួលបានលាភធំ លុយធំហូរចូលយ៉ាងច្រើននៅរង្វង់ពីរថ្ងៃខាងមុខនេះ។

ឆ្នាំម្សាញ់៖ នៅ​រង្វង់​ពីរ​ថ្ងៃខាងមុខនេះ លោក​អ្នក​សម្បូរ​លុយ​ចាយ​ហូរហៀរ មាន​ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្លាំង លាភ​ធំ​ចូល​មក​ជុំ​ទិស។ លេខ​ឡើង​សំណាង​៣៥៩​ពណ៌​នាំ​លាភ​ពណ៌​ស្វាយ ការងារ​ទាំងឡាយ​រីក​ចម្រើន​ទៅ​មុខជា​និច្ច។

ឆ្នាំច៖ លាភ​ធំ​ចាំង​ចូល​ជីវិត មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្ពស់ សម្បូរ​លុយ​ចាយ និង​មាន​លាភ​ធំ​ដទៃ​ទៀត​ចូល​មក​ជា​បន្ត​គ្នា ពីរ​ថ្ងៃខាងមុខនេះ ​មានលាភ ​មាន​ជ័យ​លុយ​ធំ​ចូល​មក​ហៀរ​ដៃ និង​ជា​អ្នក​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​គ្រប់​ការងារ​ទាំងពួង​ទាំងឡាយ។ លេខ​ហេង​៤៥៥​មាន​លាភ​មាន​ជ័យ​រាសី​ល្អ។

ឆ្នាំជូត៖ នៅ​ក្នុង​រង្វង់​ពីរ​ថ្ងៃខាងមុខនេះ លោក​អ្នកមាន​លាភ​មាន​លុយ​ដូច​សេដ្ឋី​រយ​លាន មាន​លាភ មាន​ជ័យ មាន​លុយ​ចូល​ហូរហៀរ។ ពណ៌​នាំ​លាភ ក្រហម រាល់​ការងារ​រក​ទទួលទាន​បាន​ផល​យ៉ាង​ក្រាស់ក្រៃ។ លេខ​ឡើង​សំណាង​៥៥៥​ជោគ​លាភ ​ជោគ​សំណាង៕