អ្នកកើតឆ្នាំច,ជូត,មមី ត្រូវតែមើលព្រោះនេះជាម៉ោងទទួលលាភសំណាងធំរបស់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះ!

នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ គេហទំព័រហោរាសាស្រ្តចិនបានចុះផ្សាយពីការទស្សទាយរបស់ស្ដេចហោនៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ថាអ្នកកើតឆ្នាំច,ជូត,មមី នឹងទទួលបានលាភសំណាងធំនៅថ្ងៃស្អែកនេះ តែក្នុងនោះលោកអ្នកក៏ត្រូវតែដឹងពីពេលវេលាលាភដែលទទួលបាននោះផងដែរ។

ឆ្នាំច៖ ម៉ោងលាភ ៥​ព្រឹក ដល់ ៨​យប់, លេខ​សំណាង ៖ ៤, ៥៤ និង ៧៦, ព​ណ៏​នៃ​លាភ ៖ ស ស្វាយ លឿង, សុខភាព ៖ ល្អ​បរិបូរ​ណ៏ គ្មាន​ជំងឺ​មក​បៀត​បៀន​​អ្វី​ឡើយ, អារម្មណ៍ ៖ ស្រស់ស្រាយ​ប្រសើរ​ណាស់ គ្មាន​កង្វល់​អ្វី​នោះ​ទេ, ការងារ ៖ ដំណើរការ​ទៅ​មុខ​រលូន​ប្រសើរ​ណាស់ បាន​ជួប​មនុស្ស​ល្អ​ៗ បាន​ជោគជ័យ​គ្រប់ជំពូក សំរេច​នូវ​ភារកិច្ច​ថ្មី។

ឆ្នាំជូត៖ ម៉ោងលាភ ៨​ព្រឹក ដល់ ៨​យប់, លេខ​សំណាង ៖ ៨, ៤០ និង ៦០, ពណ៌​នៃ​លាភ ៖ ប្រផេះ លឿងខ្ចី និង​ខៀវ,​ សុខភាព ៖ ល្អ​បរិបូរ​ណ៏ គ្មាន​ជំងឺ​មក​បៀតបៀន​អ្វី​ឡើយ, អារម្មណ៍ ៖ ស្រស់ស្រាយ​ប្រសើរ​ណាស់ គ្មាន​កង្វល់​អ្វី​នោះ​ទេ, ការងារ ៖ ដំណើរការ​ទៅ​មុខ​រលូន​ប្រសើរ​ណាស់ បាន​ជួប​មនុស្ស​ល្អ​ៗ បាន​ជោគជ័យ​គ្រប់ជំពូក សំរេច​នូវ​ភារកិច្ច​ថ្មី។

ឆ្នាំមមី៖ ម៉ោងលាភ ៦​ព្រឹក ដល់ ៦​ល្ងាច, លេខ​សំណាង ៖ ១, ១៦ និង ៥៦, ព​ណ៏​នៃ​លាភ ៖ ផ្កាឈូក បែ​តង ស, សុខភាព ៖ ល្អ​បរិបូរ​ណ៏ គ្មាន​ជំងឺ​មក​បៀតបៀន​អ្វី​ឡើយ, អារម្មណ៍ ៖ ស្រស់ស្រាយ​ប្រសើរ​ណាស់ គ្មាន​កង្វល់​អ្វី​នោះ​ទេ, ការងារ ៖ ដំណើរការ​ទៅ​មុខ​រលូន​ប្រសើរ​ណាស់ បាន​ជួប​មនុស្ស​ល្អ​ៗ បាន​ជោគជ័យ​គ្រប់ជំពូក សំរេច​នូវ​ភារកិច្ច​ថ្មី៕