គ្រប់គ្នាចូលរួមត្រេកអ Lydia – Matthew ផុសរូបភាពផ្អែមល្ហែមនិង caption សំដៅដល់កូនទី 3ថា….!!! មានរូបភាព

ឬមួយគ្រួសារត្រកូល Dean កំពុងមានដំណឹងល្អទេដឹងនិង ថ្មីៗនេះ Matthew Dean បានចេញមកផុសរូបភាបផ្អែមល្ហែម ជាមួយនិងភរិយា Lydia Saranrat ព្រមទាំងមានសរសេរឃ្លាថា “រំភើបចិត្តណាស់។។។  Excited about this next awesome phase of our lives!!” ដោយប្រែមកថា រំភើបចិត្តជាមួយនិងជីវិតបន្ទាប់របស់យើង!!!

ដោយរឿងនេះទាំងមិត្តភ័ក្ដហើយនិងអ្នកគាំទ្រក៏នាំគ្នាដៅថាច្បាស់ជារឿងកូនទី 3 ប្រហែលជានិងមានប្រាកដណាស់ ចូលទៅសម្ដែងការត្រេកអរទុកជាមុនជាមួយនិង Lydia – Matthew ជាច្រើន សួរថាពិតដូចជាអ្វីដែលបានគិតតើមែនទេ បន្ទាប់ពី Matthew បានលួងលោមភរិយារឿងមានកូនទី 3នេះមកជាយូរដែរហើយ

ទោះជាយ៉ាងសុំអោយទទួលបានដំណឹងល្អឆាប់ៗចុះ ព្រោះកូនៗផ្ទះនេះគួអោយស្រលាញ់ខ្លាំងណាស់

អត្ថបទដោយ : នីត្តា

- Advertisement -