អ្នកដែលត្រូវ​កម្ចីប្រាក់​ពីគ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​គួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះការខ្ចីរពី​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិន​ស្របច្បាប់

កម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធ គឺជាកម្ចីដែលកើតឡើង នៅក្រៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុវ ដែលច្រើនតែធ្វើឡើងជាមួយនឹងអ្នករកស៊ី ចងការប្រាក់ ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ ស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពជា អង្គការ ឬអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនជាដើម​។

ជាទូទៅចំពោះកម្ចីប្រភេទនេះ គេច្រើនគិតការប្រាក់ជាអាទិត្យ ឬរាប់រាល់ថ្ងៃក្នុងទំហំទឹក ប្រាក់កម្ចីមិនច្រើននោះទេ។ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំ ដែលជ្រើស រើសកម្ចីប្រភេទនេះ ច្រើនតែជាកសិករ អាជីវករ ឬអ្នកដែលត្រូវការ លុយបង្វិលភ្លាមៗ ព្រោះកម្ចីមួយនេះមានភាពបទបែនខ្ពស់ និងមាន សេវាឆាប់រហ័សខ្លាំង។ ក្នុងនោះដែរ ដោយសារខ្វះព័ត៌មានពីកម្ចីផ្លូវ ការ ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តទទួលប្រភេទកម្ចីនេះដែរ។

ជាទូទៅ អត្រាការប្រាក់កម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធខ្ពស់ដែលនៅចន្លោះពី៥% រហូតដល់ជាង១0% ក្នុងមួយខែ និងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់បំផុតត្រឹម២លានរៀល។ ការទាញយកអត្រាការប្រាក់ច្រើនលើសលុបជាទូទៅ មានអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី ៥% រហូតដល់ជាង១០% ក្នុងមួយខែពី សំណាក់អ្នករកស៊ីចងការប្រាក់ ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនេះ មិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ។ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជា៖

បំណុលវ័ណ្ឌក៖ ដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់ និងរយៈពេលបង់ សងត្រឡប់លឿនពេក ធ្វើឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់រត់ រកខ្ចីប្រាក់ពីនេះពីនោះ ដើម្បី ដោះស្រាយបញ្ហាដែលនឹងធ្វើឲ្យជាប់បំណុលគ្រប់ទីកន្លែង ហើយឈានទៅ លក់ទ្រព្យសម្បត្តិចំាបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបំណុល។

សេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារធ្លាក់ចុះ៖ ក្រៅតែមិនទទួលបានប្រាក់ ចំណូលពីកម្ចីហើយ ថែមទំាងកើនការចំណាយមួយភាពធំលើការ ប្រាក់ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែជួបបញ្ហា។

មានវិវាទក្នុងគ្រួសារ៖ វាគេចមិនផុតពីការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាង សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនោះទេ បើនិយាយពីរឿងបំណុល ហើយ ពេលខ្លះអាចឈានទៅរកការបែកបាក់គ្រួសារក៏មាន។

ចំណាកស្រុកដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម៖ ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហានៅចំពោះមុខ សមាជិកគ្រួសារ ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុក ទៅរកការងារធ្វើដើម្បីជួយដោះបន្ទុកគ្រួសារផងដែរ។

ជាក់ស្តែង កសិករមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅ លើចំណូលបានពីកសិកម្មតែមួយមុខ ហើយប្រសិនបើទិន្នផលមាន ការខាតបង់ ឬតម្លៃទីផ្សារចុះ នោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពបង់ សងដែលអាចឈានរហូតដលការរឹបអូសដីធ្លី ឬផ្ទះសម្បែងក៏មាន។

ដើម្បីចៀសវាង កម្ចីក្រៅផ្លូវការ ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវការប្រាក់ កម្ចី សូមជ្រើសរើសទទួលសេវាប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ត្រឹមត្រូវ ព្រោះថាស្ថានប័នប្រភេទនេះ តែងតែផ្តល់អត្រាការប្រាក់ សមរម្យ និងគិតគូរពីផលប្រយោជន៍អតិថិជនជាធំ៕